Hyrmaskiner

Grävaggregat 210

Grävaggregat 210 Image

Grävaggregat tillägg till Avant 528 med 40 cm skopa

Tillägspris för grävaggregat 210 med 40 cm skopa
1dygn       Helg          vecka 5 dagar
520kr       1040kr       2080kr

Grävaggregat 210

Grävaggregat 210 Image

Grävaggregat tillägg till Avant 528 med 40 cm skopa

Tillägspris för grävaggregat 210 med 40 cm skopa
1dygn       Helg          vecka 5 dagar
520kr       1040kr       2080kr